Ogłoszenie z dnia 15 marca 2022 roku
Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Teresinie przy ul. Szkolnej oraz w Sochaczewie przy ul. Ziemowita

Ogłoszenie - I rokowania (po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym w dniach: 17.11.2021 roku oraz 22.02.2022 roku) na sprzedaż nieruchomości położonych w Teresinie przy ul. Szkolnej.

Rokowania odbędą się w dniu 19.04.2022 roku w godzinach 10.00 oraz 10.30

Ogłoszenie - I rokowania (po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym w dniach: 26.,10.2021 roku oraz 16.02.2022 roku) na sprzedaż nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita

rokowania odbędą się w dniu 10.05.2022 roku o godzinie 12.00

Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości

Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie
(w załączeniu powyżej).

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2022 roku
Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Teresinie przy ul. Szkolnej.

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Teresin, ul. Szkolna - II przetarg nieograniczony

Przetargi odbędą się 21.02.2022 roku w godz. 10.00 oraz 10.30

Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości

Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie
(w załączeniu powyżej). 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 21 lutego 2022 roku odbył się II przetarg nieograniczony  na sprzedaż własności nieruchomości położonych w Teresinie przy ulicy Szkolnej: działki o numerze ewidencyjnym  334/1 + udział  ½  części w działce 334/4 (droga wewnętrzna) o pow. 1009 m2 + 155 m2 udział  ½  części w działce 334/4 oraz działka o numerze ewidencyjnym 334/2 + udział  ½  części w działce 334/4 (droga wewnętrzna) o pow. 1009 m2 + 155 m2 udział  ½  części w działce 334/4. Działki uregulowane w KW PL1O/00001306/6 Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

W wyznaczonym terminie (do dnia 18 lutego 2022 roku, do godz. 24.00) nie wpłynęło wymagane wadia. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz.2213), postępowanie przetargowe zostało zakończone wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2021 roku
Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita w Sochaczewie.

 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Sochaczew, ul. Ziemowita - II przetarg nieograniczony - 14.12.2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2022 roku o godzinie 12.00

Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości

Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie
(w załączeniu powyżej). 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 16 lutego 2022 roku odbył się II przetarg nieograniczony  na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 12 lutego 2022 roku) wpłynęły dwa wymagane wadia, do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 1.028.800,00 PLN netto. Z braku oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego podaje informację o unieważnieniu przetargów z dnia 17.11.2021 na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 17.11.2021 ROKU - UL. SZKOLNA, GMINA TERESIN, DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM EWIDENCYJNYM  334/1 + UDZIAŁ CZĘŚCI W DZIAŁCE 334/4 (DROGA WEWNĘTRZNA).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 17.11.2021 ROKU - UL. SZKOLNA, GMINA TERESIN, DZIAŁKA OZNACZONA NUMEREM EWIDENCYJNYM 334/2 + UDZIAŁ  CZĘŚCI W DZIAŁCE 334/4 (DROGA WEWNĘTRZNA).

Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2021 roku

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 17 listopada 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Gminie Teresin, obręb Nr 0025, działka o numerze ewidencyjnym 334/1 + udział ½ części w działce 334/4 (droga wewnętrzna) o pow. 1009 + 155 (udział ½ części w działce 334/4) m 2 , uregulowana w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 15 listopada 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium od jednego oferenta. Do udziału w przetargu został dopuszczony jeden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 105.900,00 PLN (netto), cena uzyskana w licytacji to 107.000,00 PLN (netto).

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 17 listopada 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Gminie Teresin, obręb Nr 0025, działka o numerze ewidencyjnym 334/2 + udział ½ części w działce 334/4 (droga wewnętrzna) o pow. 856+ 155 (udział ½ części w działce 334/4) m 2 , uregulowana w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 15 listopada 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium od jednego oferenta. Do udziału w przetargu został dopuszczony jeden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 100.300,00 PLN (netto), cena uzyskana w licytacji to 101.500,00 PLN (netto).

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 17 listopada 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Gminie Teresin, obręb Nr 0025, działka o numerze ewidencyjnym 334/3 o pow. 844 m 2 , uregulowana w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 15 listopada 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium od trzech oferentów. Do udziału w przetargu zostało dopuszczony trzech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 70.100,00 PLN (netto), cena uzyskana w licytacji to 130.000,00 PLN (netto).

Ogłoszenie z dnia 12 października 2021 roku
Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Teresinie przy ul. Szkolnej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonych pod drogę wewnętrzną.

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Teresin ul. Szkolna - I przetarg nieograniczony

Przetargi odbędą się 17.11.2021 roku w godz. 12.00 - 13.00

Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości

Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie
(w załączeniu powyżej). 

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2021 roku
Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita oraz podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Sochaczew, ul. Ziemowita - I przetarg nieograniczony - 24.08.2021

Przetarg odbędzie się 26.10.2021 roku o godz.12.00.

Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie
(w załączeniu powyżej). 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 26 października 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony  na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 22 października 2021 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 1.028.800,00 PLN netto. Z braku oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.


Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Gmina Teresin, ul. Szkolna, działka oznaczone numerem ewidencyjnym 334/1, 334/2, 334/3 oraz 334/4 , obręb geodezyjny Teresin - 24.08.2021


Ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2021 roku
 

Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2021 roku
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2021 roku o godz. 10.00
W treści ogłoszenia w wyniku pomyłki podano nieprawidłowy numer Księgi Wieczystej. Prawidłowy Numer Księgi wieczystej to PL1O/00022328/9.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej). 
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 09 lutego 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, działka o numerze ewidencyjnym 1906/7 o pow. 503 m 2 , uregulowana w KW PL1O/00022328/9. W wyznaczonym terminie (do dnia 05 lutego 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium od czterech oferentów. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 39.600,00 PLN, cena uzyskana w licytacji to 48.500,00 PLN.

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 roku
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2021 roku o godz.11.30.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 12 stycznia 2021 roku odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Głowackiego, działka o numerze ewidencyjnym 1906/12 o pow. 31259 m 2 , uregulowana w KW PL1O/00022328/9. W wyznaczonym terminie (do dnia 08 stycznia 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium od pięciu oferentów. Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 3.302.200,00 PLN, cena uzyskana w licytacji to 8.390.000,00 PLN Nabywca: VFM SPV 2 VFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 roku
Rokowania odbędą się w dniu 12.01.2021 roku o godz.11.00.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 12 stycznia 2021 roku odbyły się II rokowania  na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 08 stycznia 2021 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 978.500,00,00 PLN netto. Z braku oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 roku
Rokowania odbędą się w dniu 12.01.2021 roku o godz.10.30.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 12 stycznia 2021 roku odbyły się II rokowania na zbycie własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, działka o numerze ewidencyjnym 170/8 o pow. 43 232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8 . W wyznaczonym terminie (do dnia 08 stycznia 2021 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 1.115.550,00 PLN netto. Z braku oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 roku
Rokowania odbędą się w dniu 12.01.2021 roku o godz.10.00.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że dnia 12 stycznia 2021 roku odbyły się II rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 08 stycznia 2021 roku) wpłynęło wymagane wadium, do rokowań zgłosił się jeden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. W związku z faktem, iż zaoferowana cena była niższa od ceny wywoławczej, rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 15 września 2020 roku

Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 28 października 2020 roku odbyły się I rokowania  na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 23 października 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 978.500,00,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Rokowania odbędą się w dniu 28.10 2020 roku o godz.10.30.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 28 października 2020 roku odbyły się I rokowania na zbycie własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, działka o numerze ewidencyjnym 170/8 o pow. 43 232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8 . W wyznaczonym terminie (do dnia 23 października 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 1.115.550,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Rokowania odbędą się w dniu 28.10 2020 roku o godz.10.00.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 28 października 2020 roku odbyły się I rokowania na zbycie własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 23 października 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.   

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2020 roku
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbył się II przetar g   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 7 sierpnia 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.    

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2020 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 roku o godz.11.30.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbył się II przetar   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 7 sierpnia 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 978.500,00,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2020 roku
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku odbył się II przetar   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, działka o numerze ewidencyjnym 170/8 o pow. 43 232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8 . W wyznaczonym terminie (do dnia 7 sierpnia 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 1.115.550,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2020 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz.12.30.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku odbył się I przetar g ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 24 kwietnia 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.    

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2020 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, działka o numerze ewidencyjnym 170/8 o pow. 43 232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8 . W wyznaczonym terminie (do dnia 24 kwietnia 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 1.115.550,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).   
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, działki o numerach ewidencyjnych 1821/2 oraz 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 6 marca 2020 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 978.500,00,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 15 października 2019 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).   
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 3 grudnia 2019 roku odbyły się rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 29 listopada 2019 roku) wpłynęło wymagane wadium, do rokowań zgłosił się jeden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. W związku z faktem, iż zaoferowana cena była niższa od ceny wywoławczej , rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2019 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Teresin, ul. Szkolna 1 - II przetarg - 08.2019
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).   
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 9 października 2019 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 4 października 2019 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.    

Ogłoszenie z dnia 13.08.2019 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - działki po Wydziale Geodezji i PINB - rokowania - 08-2019
Rokowania odbędą się w dniu 21 października 2019 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie zaliczki na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu do ogłoszenia z dnia 6 czerwca 2019 roku).  
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 21 października 2019 roku odbyły się rokowania  na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, działka numer ewidencyjny 1821/2 oraz działka numer ewidencyjny 1821/4 o łącznej pow. 1833 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4 oraz KW PL1O/00022593/7 . W wyznaczonym terminie (do dnia 15 października 2019 roku) nie wpłynęła wymagana zaliczka, do rokowań nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 978.500,00,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 roku (publikacja w prasie w dniu 11 czerwca 2019 roku)
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Teresin - I przetarg - 06.2019
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2019 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (w załączeniu powyżej).         
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku odbył się I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1, działka numer ewidencyjny 334 o pow. 3019 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00001306/6. W wyznaczonym terminie (do dnia 9 sierpnia 2019 roku) nie wpłynęło wymagane wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 270.355,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 25.04.2019 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Chodakowska Wiskozowa Załusków - I przetarg - 04-2019
Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz.12.00, 12.30 i 13.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań . Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stronie BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).         

Ogłoszenie z dnia 26.02.2019 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - działki po Wydziale Geodezji i PINB - II przetarg - 02-2019
Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2019 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stronie BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Dane dotyczące nieruchomości przy ulicy Ziemowita w postaci rzutów zostały załączone do ogłoszeń z dnia 15 maja 2017 roku oraz 6 czerwca 2017 roku.

Ogłoszenie z dnia 26.02.2019 roku
Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Chodakowska Wiskozowa Załusków - 02-2019

Ogłoszenie z dnia 09.10.2018 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Pasaż Duplickiego - 10-2018

Ogłoszenie z dnia 28.06.2018 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - po Wydziale Geodezji i PINB - 1 przetarg - 06-2018
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2018 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stronie BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Dane dotyczące nieruchomości przy ulicy Ziemowita w postaci rzutów zostały załączone do ogłoszeń z dnia 15 maja 2017 roku oraz 6 czerwca 2017 roku.

Ogłoszenie z dnia 09.05.2018 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Ziemowita - 2 nieruchomości - 05-2018

Ogłoszenie z dnia 21.02.2018 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - II rokowania - 02-2018
Rokowania odbędą się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz.12.00 i 12.30.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie zaliczki na zasadach określonych w warunkach przetargów i rokowań oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Dane dotyczące nieruchomości przy ulicy Ziemowita w postaci rzutów zostały załączone do ogłoszeń z dnia 15 maja 2017 roku oraz 6 czerwca 2017 roku.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyły się rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/2 o pow. 692 m 2  (łączna pow. użytkowa 523,08 m 2 ), uregulowanej w KW PL1O/00022594/4. Nie wpłacono zaliczki, do rokowań nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 706.800,00 PLN netto. Z braku nabywców rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.      
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyły się rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/4 o pow. 1 141 m 2 (łączna pow. użytkowa 379,37 m 2 ), uregulowanej w KW PL1O/00022593/7. Została wpłacona 1 zaliczka, do rokowań zgłosił się jeden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 275.500,00 PLN netto. Zaproponowana została kwota 255.000,00 PLN netto. Zarząd Powiatu nie zaakceptował przedstawionej ofert i w związku z tym rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.         

Ogłoszenie z dnia 04.12.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska i Ziemowita - I rokowania - 12-2017
Rokowania odbędą się w dniu 7 lutego 2018 roku o godz.12.00, 12.30, 13.00 i 13.30.
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie zaliczki na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Dane dotyczące nieruchomości przy ulicy Ziemowita w postaci rzutów zostały załączone do ogłoszeń z dnia 15 maja 2017 roku oraz 6 czerwca 2017 roku.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku odbyły się rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/2 o pow. 692 m 2  (łączna pow. użytkowa 523,08 m 2 ), uregulowanej w KW PL1O/00022594/4. Nie wpłacono zaliczki, do rokowań nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 706.800,00 PLN netto. Z braku nabywców rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.      
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku odbyły się rokowania na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/4 o pow. 1 141 m2 (łączna pow. użytkowa 379,37 m 2 ), uregulowanej w KW PL1O/00022593/7. Nie wpłacono zaliczki, do rokowań nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 275.500,00 PLN netto. Z braku nabywców rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.         

Ogłoszenie z dnia 12.09.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita w Sochaczewie - działki po Wydziale Geodezji i PINB - II przetarg - 09-2017
Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 12.30 i 13:00.
Warunkiem udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Dane dotyczące nieruchomości w postaci rzutów zostały załączone do ogłoszeń z dnia 15 maja 2017 roku oraz 6 czerwca 2017 roku.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku odbył się przetarg   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/2 o pow. 692 m(łączna pow. użytkowa 523,08 m2), uregulowanej w KW PL1O/00022594/4. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 706.800,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/4 o pow. 1 141 m2 (łączna pow. użytkowa 379,37 m2), uregulowanej w KW PL1O/00022593/7. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 275.500,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.     

Ogłoszenie z dnia 24.07.2017 roku
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku odbył się przetarg   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/2 o pow. 692 m 2  (łączna pow. użytkowa 523,08 m 2 ), uregulowanej w KW PL1O/00022594/4. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 706.800,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/4 o pow. 1 141 m2 (łączna pow. użytkowa 379,37 m2), uregulowanej w KW PL1O/00022593/7. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 275.500,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  

Ogłoszenie z dnia 29.06.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017  - uchwała ws. bonifikaty
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017  - załącznik od Konserwatora Zabytków
Przetargi odbędą się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godz.12.00, 12.30 i 13.00 (dotyczy 3 nieruchomości opisanych w tabeli).                   
Warunkiem udziału w przetargach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).  W stosunku do jednej nieruchomości należy stosować wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku odbyły się przetargi   ustne nieograniczone na sprzedaż własności nieruchomości położonych: 
1) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/10, o pow. 34.728 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Cena wywoławcza wynosiła: 1.568.900 PLN (zwolniona z VAT).   Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
2)  w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/8, o pow. 43.232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Cena wywoławcza wynosiła: 1.133.602 PLN (zwolniona z VAT). Zostało wpłacone 1 wadium, ale do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  
  3) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.74/17, o pow. 54.600 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00014772/7. Cena wywoławcza wynosiła: 2.219.654 PLN (zwolniona z VAT).  Wpłacono wymagane wadium, jeden oferent dopuszczony do udziału w przetargu, zaproponował cenę 2.241,854,00 złotych netto, ale transakcja nie może być w chwili obecnej sfinalizowano, ze względu na regulacje prawne. Zbycie, z uwagi na fakt, ze nieruchomość jest działką rolną, będzie możliwe dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Ogłoszenie z dnia 06.06.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - działka po PINB - 1 przetarg - 06-2017
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - działka po PINB - 1 przetarg - 06-2017   - plan sytuacyjny
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - działka po PINB - 1 przetarg - 06-2017 - wykaz pomieszczeń
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 roku o godz. 13:00.
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/4, o pow. 1.141 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022593/7. Cena wywoławcza wynosiła: 275.500 PLN netto. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  

Ogłoszenie z dnia 15.05.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - I przetarg - 05 - 2017
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - I przetarg - 05-2017 - plan sytuacyjny
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - I przetarg - 05-2017 - rzut piwnice
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - 1 przetarg - 05-2017 - rzut parter
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - 1 przetarg - 05-2017 - rzut 1 piętro
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita - 1 działka - 1 przetarg - 05-2017 - rzut 2 piętro
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 roku o godz. 12:30 (dotyczy jednej nieruchomości opisanej w tabeli).
Warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku odbył się przetarg   ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1821/2, o pow. 692 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022594/4. Cena wywoławcza wynosiła: 706.800 PLN netto. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  

Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 5 działek - I przetarg - 01-2017
Przetargi odbędą się w dniu 12 kwietnia 2017 roku o godz.12.00, 12.30, 13.00, 13.30 i 14.00 (dotyczy 5 nieruchomości opisanych w tabeli).       
Warunkiem udziału w przetargach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku odbyły się przetargi   ustne nieograniczone na sprzedaż własności nieruchomości położonych:
1) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/10, o pow. 34.728 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Cena wywoławcza wynosiła: 1.568.900 PLN (zwolniona z VAT).   Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca , Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
2) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej , nr ewid. 170/11, o pow. 63.218 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Cena wywoławcza wynosiła: 506.150 PLN (zwolniona z VAT). Wpłacono dwa wadia, ale do przetargu zgłosił się jeden nabywca, cena uzyskana z licytacji:  511.250 PLN, nabywca: Bogdan Głuchowski .
3) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/8, o pow. 43.232 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Cena wywoławcza wynosiła: 1.133.602 PLN (zwolniona z VAT). Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca , Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
4) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.74/17, o pow. 54.600 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00014772/7. Cena wywoławcza wynosiła: 2.219.654 PLN (zwolniona z VAT). Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca , Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
5) w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.74/14, o pow. 1.177 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00014772/7. Cena wywoławcza wynosiła: 96.396 PLN +23% VAT. Wpłacono wymagane wadium, jeden oferent dopuszczony do udziału w przetargu; cena uzyskana z licytacji: 97.366 PLN +23% VAT, nabywca: Marcin Głuchowski.

Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Chodakowska i Załusków - I rokowania - 01-2017
Rokowania odbędą się w dniu 1 marca 2017 roku o godz.12.00 i 12.30 (dotyczy 2 nieruchomości opisanych w tabeli).
Warunkiem udziału w rokowaniach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości jest wniesienie zaliczki na zasadach określonych w warunkach rokowań. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).

Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Ziemowita - 01-2017

Ogłoszenie z dnia 22.11.2016 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Gawłowska - 5 nieruchomości - 11-2016

Ogłoszenie z dnia 22.11.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Chodakowska i Załusków - II przetarg - 11-2016
Przetargi odbędą się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz.12.00 i 12.30 (dotyczy 2 nieruchomości opisanych w tabeli).
Warunkiem udziału w przetargach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 roku odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż własności nieruchomości położonych: 1) w Sochaczewie - działka Nr 976/9 przy ulicy Chodakowskiej . Cena wywoławcza wynosiła : 99.600 PLN +23% VAT. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca ; 2) w Załuskowie - działka Nr 55/1. Cena wywoławcza wynosiła: 83.000 PLN (zwolniona z VAT). Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Z braku nabywców przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 09.08.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - 4 działki - I przetarg - 08-2016
Przetargi odbędą się w dniu 14 września 2016 roku o godz.12.00, 12.30, 13.00 i 13.30 (dotyczy 4 nieruchomości opisanych w tabeli).
Warunkiem udziału w przetargach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości jest wniesienie wadium na zasadach określonych w warunkach przetargów. Zbycie nieruchomości odbędzie się w oparciu o zasady opisane w regulaminie (dostępny na stroni BIP jako załącznik do ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2016 roku).
Informacja o wynikach przetargów:
1. Przetarg z dnia 14.09.2016 roku, godz.12.00 - działka Nr 976/9 przy ulicy Chodakowskiej w Sochaczewie; nikt nie dopuszczony do udziału (brak oferentów); cena wywoławcza: 99.600 PLN +23% VAT; brak nabywcy.
2. Przetarg z dnia 14.09.2016 roku, godz.12.30 - działka Nr 55/1 w Załuskowie, Gmina Iłów; jeden oferent dopuszczony do udziału w przetargu; cena wywoławcza: 83.000 PLN (zwolniona z VAT); nie wybrano nabywcy (brak postąpień).
3. Przetarg z dnia 14.09.2016 roku, godz.13.00 - działka Nr 1906/2 przy ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w Sochaczewie; dwóch oferentów dopuszczonych do udziału w przetargu; cena wywoławcza: 61.700 PLN +23% VAT, cena uzyskana w licytacji: 62.940,00 +23% VAT; nabywca:   Wspólnota Mieszkaniowa „Marii Curie – Skłodowskiej 26” w Sochaczewie.
4. Przetarg z dnia 14.09.2016 roku, godz.13.30 - lokal Nr 4 przy ulicy Gawłowskiej 181 w Sochaczewie; trzech oferentów dopuszczonych do udziału w przetargu; cena wywoławcza: 26.940 PLN +23% VAT, cena uzyskana w licytacji: 27.480 PLN +23% VAT: nabywca: Elżbieta Adamowicz.

Ogłoszenie z dnia 15.07.2016 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Załusków Gawłowska i Skłodowskiej - 07-2016

Ogłoszenie z dnia 03.06.2016 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Chodakowska - 06-2016

Ogłoszenie z dnia 03.06.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - III przetarg - 06-2016
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - III przetarg - 06-2016 - załączniki
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości 2016
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godz.12.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu.

Ogłoszenie z dnia 28.04.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Wiskozowa - II przetarg - 04-2016
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości 2016

Ogłoszenie z dnia 19.02.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - II przetarg - 02-2016
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości 2016
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz.12.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/10 o pow. 34 728m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Nie wpłacono wadium, do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 1.568.900,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  

Ogłoszenie z dnia 26.01.2016 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Wiskozowa - I przetarg - 01-2016  
Regulamin - przetargi na zbycie nieruchomości 2016
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 4 marca 2016 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Wiskozowej, nr ewid.976/36 o pow. 1 433m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00022307/6. Wpłacono 1 wadium, ale do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 189.600,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 16.11.2015 roku
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - Wiskozowa - 11-2015

Ogłoszenie z dnia 07.10.2015 roku
Uwaga !!! Zmiana konta bankowego z dniem 01.09.2015 r.
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita Gawłowska - I przetarg (wersja aktualna)

Ogłoszenie z dnia 07.08.2015 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Ziemowita Gawłowska -_I przetarg - 08-2015.pdf
Przetargi odbędą się w dniu 14 października 2015 roku o godz.12.00 i 12.30.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu.
1. Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 14 października 2015 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita, nr ewid.1785 o pow. 2 045 m 2 , uregulowanej w KW PL1O/00006847/5. Do przetargu dopuszczono 4 podmioty (3 osoby fizyczne i 1 Spółkę prawa handlowego). Cena wywoławcza wynosiła 709.500,00 PLN netto. Najwyższa zaoferowana cena to 720.000 PLN netto. Nabywcą nieruchomości ustalono Fast Service Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Janusza Kusocińskiego 5.
2. Zarząd Powiatu w Sochaczewie informuje, że w dniu 14 października 2015 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, nr ewid.170/10 o pow. 34 728 m2 , uregulowanej w KW PL1O/00016137/8. Do przetargu nie zgłosił się żaden nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 1.568.900,00 PLN netto. Z braku nabywców przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie z dnia 07.07.2015 roku
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Chodakowska - I przetarg 07-2015.pdf
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 roku o godz.12.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.
Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu.
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017 Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości - Gawłowska - 3 działki - II przetarg - 06-2017
 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paulina Ćwiek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paulina Ćwiek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-15 15:50:38
  • Liczba odsłon: 13270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441785]

przewiń do góry