UCHWAŁA NR XXXVII/137/2009

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 24 KWIETNIA 2009 ROKU

 

 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na  lata 2009-2015

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z  2008 r.  Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje  się Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

        

UZASADNIENIE

 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z  2008r.  Nr 14, poz 92 z późniejszymi zmianami) w art.35a , ust 1 pkt. 1 określa, że do zadań powiatu należy:

 

1)    opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

 

Przedstawiony projekt po konsultacji społecznej uzyskał pozytywną opinię  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:50:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:50:57
  • Liczba odsłon: 1509
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459977]

przewiń do góry