UCHWAŁA NR XI/46/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

W DNIU 31 MAJA 2007 ROKU

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad opracowania,

uchwalenia i realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych

Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XI/42/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Powiatu Sochaczewskiego pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

“1) Wieloletni Plan Inwestycyjny dotyczy okresu 6 letniego.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie zamierza zaktualizować Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Sochaczewskiego, tak aby mógł służyć przy składaniu wniosków
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. W uchwale Rady Powiatu Nr XI/42/2003 z 27.06.2003 r. znajdował się zapis, iż Wieloletni Plan Inwestycyjny dotyczy okresu 4 letniego. Obecnie trwają prace nad WPI na okres 6 letni, dlatego należało przygotować uchwałę zmieniająca w/w uchwałę

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:43:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:43:44
  • Liczba odsłon: 1390
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441669]

przewiń do góry