UCHWAŁA  NR  VI/35/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  6  CZERWCA  2011  ROKU

 

w  sprawie    wyboru  przedstawicieli
w  Stowarzyszeniu  Samorządów Ziemi  Sochaczewskiej

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit.  „f”  i  art.  75  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz 
§  6  ust.  2  Statutu  Stowarzyszenia  Samorządów  Ziemi  Sochaczewskiej,

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Dokonuje  się  wyboru  przedstawicieli  Powiatu  Sochaczewskiego  w  Stowarzyszeniu  Samorządów  Ziemi  Sochaczewskiej  w  osobach:

 

1)      Tadeusz  Koryś -  Starosta  Sochaczewski;

2)      Janusz  Ciura     -  Wicestarosta  Sochaczewski.

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Uchwałą  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  20  listopada  2008  roku  utworzono  Stowarzyszenie  Samorządów  Ziemi  Sochaczewskiej.  Przedstawicielami  Powiatu  Sochaczewskiego  w  Stowarzyszeniu  zostali  ówczesny  Starosta  Sochaczewski  i  Wicestarosta.  Zmiany  na  stanowiskach  przedstawicieli  wynikłe  po  wyborach  samorządowych  w  2010  roku  spowodowały  konieczność  wskazania  na  nowo  przedstawicieli  Powiatu  w  Stowarzyszeniu.

Zgodnie  ze   Statutem  Stowarzyszenia,  kompetencje  w  tym  zakresie  należą  do  Rady  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 09:17:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 09:17:46
  • Liczba odsłon: 1368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441589]

przewiń do góry