2018
I Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 20 listopada 2018 roku
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
II Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 10 grudnia 2018 roku 
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie  i ustalenia jej składu osobowego
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr II/11/2018 zamieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2018 roku
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019
III Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 28 grudnia 2018 roku 
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr III/18/2018 Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie przekazania skargi
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr III/21/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na  rok 2018
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-19 14:48:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 13:54:24
  • Liczba odsłon: 1833
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441576]

przewiń do góry