UCHWAŁA NR XXIX/ 110/2008

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

                            z dnia  20 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
w partnerstwie z Gminą Teresin.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie  uchwala co  następuje:

 

 

§ 1

 

 Wyraża zgodę na realizację  przez Powiat Sochaczewski w partnerstwie
z Gminą Teresin zadania pod nazwą:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

§ 2

 

Na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w §  1 zabezpiecza się w budżecie powiatu na 2009 rok środki finansowe w kwocie 300 000,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:10:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:10:47
  • Liczba odsłon: 1216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448932]

przewiń do góry