Uchwała Nr   XXIII/132/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 września 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (t.j Dz. U. 2013.poz.595) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, , art. 235,      art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (t.j. Dz.   U. 2013 poz. 885 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013 Nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 319.039 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 87.562 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.265.912 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283.194 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 87.462 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.688.187 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35.845 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.577.725 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                          do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.417.628 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 1.186.151 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.040.801 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.328.764 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.170.770 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.971.444 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 88.864 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe         o kwotę 15.381 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.069.357 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                           do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie                              z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                         z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”.

 

 

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2013 rok”.

 

6. Zmiany w załączniku dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013 r.”

 

7. Zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. ”Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe w 2013 roku”

 

8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

uzasadnienie_26.09.2013.docx


zal_nr_1_dochody_26.09.2013.xls

zal_nr_2_wydatki_26.09.2013.xls

zal_nr_3_wydatki__biez_26.09.2013.xls

zal_nr_4_wyd_maj_26.09.2013.xls

zal_nr_5_adm_rzadowa_26.09.2013.xls

zal_nr_6_dotacje_niepubliczne_26.09.2013.xlsx

zal_nr_7_rachunki_wydzielone_26.09.2013.xlsx

zal_nr_8_inwestycyjny_26.09.2013.xlsx


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-10 11:01:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 13:40:15
  • Liczba odsłon: 1527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441792]

przewiń do góry