UCHWAŁA NR  III / 14 / 2006
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego


        Na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach  marszałkowskich  (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego w następującej wysokości:


1) Wynagrodzenie zasadnicze            -    4.890,- zł
2) Dodatek funkcyjny                 -    1.920,- zł
3) Dodatek stażowy
20% wynagrodzenia zasadniczego        -           978,- zł
     4)  Dodatek specjalny
 40% łącznie wynagrodzenia
 zasadniczego i dodatku funkcyjnego        -    2.724,- zł
                    
RAZEM      -    10.512,- zł


§ 2

Ustala się Staroście Sochaczewskiemu miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, obejmujące teren powiatu, w wysokości 300 km.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 06 grudnia 2006 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:39:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:39:23
  • Liczba odsłon: 1483
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459950]

przewiń do góry