UCHWAŁA NR XI/48/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej

przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. a i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr IX/33/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, pkt. 2 lit. j otrzymuje brzmienie:

“2. j) Tadeusz Olechowski - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W skład Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wchodzi między innymi przedstawiciel Wojewody.
W związku ze zmiana przedstawiciela Wojewody (pismo cofające delegacje
do reprezentowania Wojewody Panu Wiesławowi Domagalskiemu i pismo delegujące do reprezentowania Wojewody Pana Tadeusza Olechowskiego), Rada Powiatu, jako organ założycielski ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zobligowana jest
do podjęcia uchwały zmieniającej skład Rady Społecznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:48:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:48:22
  • Liczba odsłon: 1375
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448913]

przewiń do góry