Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych i utrzymywaniu obiektów budowlanych oraz zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych.
Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska. Praca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego polega także na współdziałaniu z organami kontroli państwowej.
Do obowiązków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy także przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomień o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864 18 28, (46) 864 18 09
e-mail: pinb@powiatsochaczew.pl
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-02 12:30:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 12:54:17
  • Liczba odsłon: 1973
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441796]

przewiń do góry