Zakres

Uzgadnianie tras procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opis sprawy

Starosta jako organ  zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych, uzgadnia po względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie na drogach publicznych tras procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.

Kogo dotyczy

Organizator imprezy religijnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:
1) nazwę oraz siedzibę organizatora procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym
    (adres, tel./fax lub mail);
2) szczegółowy opis trasy procesji, pielgrzymki lub program innej uroczystości o charakterze religijnym - miejsce, data oraz godzina rozpoczęcia oraz zakończenia, przebieg;
3) planowana/szacunkowa liczba uczestników;
4) dane organizatora lub osoby odpowiedzialnej  na trasie  za organizację  procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym ;
5) podpis wnioskodawcy.

Załącznik do wniosku:
 - szczegółowa trasa przejścia lub przejazdu procesji lub pielgrzymki wraz z mapką z zaznaczonym przebiegiem trasy.

wzor_wniosku_o_uzgodnienie.pdf

Uwaga :

1) W przypadku gdy w ramach procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym planowane jest ustawienie obiektów na terenie dróg publicznych, do wniosku należy dołączyć szkic z ich usytuowaniem.

2) Starosta jako organ zarządzający ruchem  na drogach powiatowych i gminnych  może wezwać organizatora do przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do uzgodnienia trasy  procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.


Sposób wypełnienia dokumentów

Wniosek należy sporządzić czytelnie i podpisać.

Wymagane opłaty

Brak.

Termin złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew 

Termin załatwienia sprawy

W terminach wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Wynik sprawy -  sposób załatwienia

Uzgodnienie trasy procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez organ zarządzający ruchem następuje na drodze pisemnej.  

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań informacji udzielają:
  • Paweł Masłowski, pokój nr 2, tel.046 864 1839.

  tel. 046 864 18 39

w poniedziałek w godz. od 10.00 - 18.00, w  pozostałe dni w godz.8.00 - 16.00.


Podstawa prawna


1)
 ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29,  poz. 154 , z późn. zm. 113) );
2)
 ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66,  poz. 287 , z późn. zm. 114) );
3)
 ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97,  poz. 481 , z późn. zm. 115) );
4)
 ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 , z późn. zm. 116) );
5)
 ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97,  poz. 479 , z późn. zm. 117) );
6)
 ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97,  poz. 482 , z późn. zm. 118) );
7)
 ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41,  poz. 253 , z późn. zm. 119) );
8)
 ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252 , z późn. zm. 120) );
9)
 ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41,  poz. 254 , z późn. zm. 121) );

10)  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.);

11)   ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 10:42:38
  • Liczba odsłon: 1073
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3102556]

przewiń do góry