UCHWAŁA  NR XVI/95/2012

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  15 CZERWCA 2012 ROKU

 

w  sprawie   przystąpienia  do  realizacji  projektu

pn.  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”

w  ramach  Systemu  Zielonych  Inwestycji  -  GIS  dofinansowanego  ze  środków 

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie Powiatu  Sochaczewskiego do  realizacji  projektu 
pn.  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”  w  ramach  Systemu  Zielonych  Inwestycji   (Green  Inwestment  Scheme  -  GIS)  dofinansowanego  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.

 

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Powiat  Sochaczewski  zamierza  zrealizować  projekt  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”  w  ramach  ogłoszonego  naboru  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.

            Termomodernizacja  zostanie  przeprowadzona  w  budynkach  użyteczności  publicznej:  Zespołu  Szkół  Rolnicze  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego w Sochaczewie,  Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym w Załuskowie  i Domu  Pomocy  Społecznej w Młodzieszynie.

            Główne  prace,  jakie  mają  zostać  zrealizowane  to  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  prace  związane  z  ociepleniem  budynków,  montaż  solarów.

            W  ramach  programu  można  uzyskać  bezzwrotną  dotację  z Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w wysokości  do  30 %  wartości  zadania  oraz    preferencyjną  pożyczkę  z  NFOŚiGW  do  wartości  60%  wartości  zadania,  która  może  być  objęta  długoletnim  okresem  spłaty  w  zależności  od  możliwości  finansowych  poszczególnych  jednostek  oraz  wypracowanych  oszczędności  w  ogrzewaniu.  Minimalny  wkład  własny  jednostek  to  10%  wartości  zadania.  Realizacja  projektu  powinna  być  zakończona  do  końca  2013  roku.  Wydatki  poniesione  przed  rozpoczęciem  naboru  wykonywane  zgodnie  z  audytem  energetycznym  mogą  być  zaliczone  na  poczet  wkładu  własnego  samorządu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-26 11:52:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-26 11:52:03
  • Liczba odsłon: 1337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460376]

przewiń do góry