Wydział Promocji, Kultury i Sportu (PR)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Kontakt
tel.: (46) 864 18 30 - Dyrektor wydziału - Marcin Odolczyk
faks: (46) 864 18 71

e-mail: promocja@powiatsochaczew.pl

 

Zadania wydziału:

W zakresie promocji :

 • tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej powiatu;
 • prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów samorządu powiatu;
 • prezentowanie stanowiska organów administracji samorządowej w ważnych sprawach należących do zakresu jej działania;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, przygotowywanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach
  i decyzjach rady powiatu, zarządu i Starosty;
 • monitoring mediów, gromadzenie i bieżąca analiza treści dotyczących powiatu, na bazie materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych;
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej powiatu, Facebooka powiatu i innych profili na serwisach społecznościowych;
 • organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych;
 • przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla zarządu powiatu;
 • publikowanie danych należących do zadań wydziału z zakresu informacji publicznej 
  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • opracowywanie i realizacja informacji promującej powiat;
 • współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi starostwa w zakresie opracowywania treści materiałów informacyjnych;
 • przygotowanie „Informatora Samorządowego”, jego redagowanie i dystrybucja;
 • koordynowanie działań związanych z wystąpieniami publicznymi członków zarządu;
 • prowadzenie spraw dotyczących wniosków o patronaty skierowanych do organów Powiatu i Starosty;
 • realizowanie zakupów materiałów promocyjnych Powiatu przy współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i ich dystrybucji;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę;

W zakresie kultury do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 • organizację powiatowych imprez kulturalnych, współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury;
 • przygotowywanie konkursów dla młodzieży o zasięgu powiatowym;
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością powiatowych instytucji kultury;
 • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami  prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie imprez artystycznych;

W zakresie sportu i turystyki do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej, sportu;
 • popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;
 • przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół oraz klubów z terenu Powiatu i zawodów o zasięgu powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych;
 • przygotowywanie propozycji do budżetu na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych;
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • opracowywanie regulaminów zawodów sportowych;
 • szkolenie kadr instruktorów i kierowanie ich do przeprowadzania zajęć sportowych i rekreacyjnych.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarzębowski Jacek
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-19 13:12:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 14:41:12
 • Liczba odsłon: 1956
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448747]

przewiń do góry