WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Wniosek
Załącznik do wniosku
ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.pdf
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.pdf
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót.pdf
Zatwierdzanie projektu robót geologicznych.pdf
Wniosek koncesja na wydobywanie.pdf
Zatwierdzanie koncesji na poszukiwanie złóż.pdf
Zatwierdzanie koncesji na wydobywanie.pdf
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA CZY DZIAŁKA OBJĘTA JEST PLANEM URZĄDZENIA LASU
Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.pdf
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.pdf   
Informujemy, że wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej. ZESKANOWANY wniosek wraz z POTWIERDZENIEM UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ należy przesłać na adres maila: jszczepanik@powiatsochaczew.pl
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z OPISEM TAKSACYJNYM DZIAŁKI ZAWARTYM W UPUL
WYDANIE ZEZWOLENIA NA POZYSKANIE DREWNA NIEZGODNIE Z UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU
Powyższe zezwolenie wydawane jest wyłącznie w sytuacjach losowych - po uprzedniej kontroli w terenie!
Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa niezgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.pdf
Wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa niezgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.pdf
ZGŁOSZENIE LEGALIZACJI DREWNA
Wniosek zgłoszenia legalizacji drewna.pdf
Zgłoszenie legalizacji drewna.pdf
ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny.pdf
Zmiana lasu na użytek rolny.pdf
WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej.pdf
Wydanie/wymiana karty wędkarskiej.pdf
WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM 
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.pdf
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.pdf
Wykreślenie zwierząt z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.pdf
Wniosek na hodowlę/utrzymywanie chartów.pdf
a) oświadczenie o niekaralności.docx
b) oświadczenie o nieużywaniu psa do celów łowieckich.docx
Wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych.pdf
KLAUZULA OSTATECZNOŚCI
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji.pdf
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paulina Ćwiek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwia Szafaryn
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-18 14:59:13
  • Liczba odsłon: 9732
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459453]

przewiń do góry