XII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie 19.12.2019r. g. 10.00

 

Porządek obrad:

 

1.         Otwarcie obrad.

 

2.        Przyjęcie porządku obrad.

 

3.        Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

 

4.        Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok:

 

a)        przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

 

b)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok wraz uzasadnieniem;

 

c)        przedstawienie opinii komisji stałych;

 

d)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

 

e)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

 

f)         przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

 

g)        dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

 

h)       głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

 

i)         głosowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020.

 

5.        Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

        a)   zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;

 

 b)       ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;

 

 c)       ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

 

 d)       wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;

 e )   uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

f)     zmiany uchwały   w   sprawie   określenia   zadań,   na   które   przeznacza   się   środki  Państwowego    Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   w 2019 roku;

g) zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 

 

6 .    Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2020 roku.

7.        Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie na 2020     rok.

 

8.        Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o realizacji uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie w 2019 roku.

 

9.        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

10.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

 

11.     Wnioski i oświadczenia radnych.

 

12.     Sprawy różne.

 

13.     Zakończenie obrad.    

 

 

Wyniki głosowań:

głosowanie pkt 2 - link

głosowanie pkt 3 - link

głosowanie pkt 4h) - link

głosowanie pkt 4i) - link

głosowanie pkt 5a) - link

głosowanie pkt 5b) - link

głosowanie pkt 5c) - link

 

  głosowanie pkt 5d) - link

 głosowanie pkt 5e) - link

  głosowanie pkt 5f) - link

  głosowanie pkt 5g) - link

  głosowanie pkt 6) - link

 głosowanie pkt 7) - link

 

Protokół: - link  

 

Nagranie: - link

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-12 15:08:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-21 10:48:25
  • Liczba odsłon: 1075
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448798]

przewiń do góry