Ogłoszenie z dnia 23 Października roku 2020
Ogłoszenie z dnia 13 Listopada roku 2019
Wyniki konsultacji społecznych - Informacja Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2019
Ogłoszenie z dnia 24 października 2019 roku
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 października 2019 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

Ogłoszenie z dnia 8  listopada 2018 roku


Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Organizacje pożytku publicznego nie zgłosiły uwag i wniosków do w/w programu w terminie wskazanym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

uchwała i program współpracy

 

Ogłoszenie z dnia 30 października 2018 roku

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2018 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od  30 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej w Sochaczewie.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

horzechowska@powiatsochaczew.pl

projekt uchwały i program współpracy

 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2017 roku

Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Organizacje pożytku publicznego nie zgłosiły uwag i wniosków do w/w programu w terminie wskazanym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

uchwala_i_program_wspolpr._na_2018_rok

 

Ogłoszenie z dnia 26 października 2017 roku

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2017 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej w Sochaczewie.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: horzechowska@powiatsochaczew.pl

Uchwała i program współpracy na 2018

 

 

 

Z poważaniem

Hanna Orzechowska

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

 

 

Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu uchwały rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i realizacji dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Organizacje projektu publicznego nie zgłosiły uwag i wniosków do w/w uchwały w terminie określonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2016 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 16 listopada 2016 roku do 23 listopada 2016 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

oswiata@pze.az.pl

projekt uchwały

 

Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Organizacje pożytku publicznego nie zgłosiły uwag i wniosków do w/w programu w terminie wskazanym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

  

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2016 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

zmadej@powiatsochaczew.pl

 

Uchwała i program współpracy na 2017

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 07.10.2016 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią „ Mały Domek” w Giżycach.

Wyżej wymieniony projekt jest przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 10 do 18 października 2016 r. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest PCPR w Sochaczewie.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

pcprsoch@powiatsochaczew.pl

statut10102016.doc

projekt_uchwaly_statutu_po-w10102016.doc

wynik_konsultacji21102016.doc

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 października 2015 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 21 października 2015 r. do 29 października 2015 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

 

 

zmadej@powiatsochaczew.pl
  informacja_zarzadu_kosult._spol_na_2016_09112015.docx

 

Zalacznik do Uchwaly-wspol. z organizacjami na 2016r

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 października 2014 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 roku.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie od 7 października 2014 r. do 14 października 2014 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

 

Ewentualnie uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

niepelnosprawni@powiat.sochacze w.pl

 

zalacznik_do_uchwaly-wspol._z_organizacjami07102014.doc

Wyniki konsultacji 2014
Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015. Nie zgłoszono uwag do w/w projektu programu.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 października 2013 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 roku.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie od 18 października 2013 r. do 28 października 2013 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

 

Ewentualnie uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

niepelnosprawni@powiat.sochaczew .pl

 

zalacznik_do_uchwaly-wspol._z_organizacjami_na_2014r._181013.doc

uwagi_do_konsultacji_201315112013.doc

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 września 2011 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie

od 3 października do 12 października 2011 roku. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

niepelnosprawni@powiat.sochaczew.pl

 

zalacznik_do_uchwaly-wspol._z_organizacjami.odt

wyniki_konsultacji_2011.pdf

 

 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 roku.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie od 12 września 2012 r. do 20 września 2012 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

 

Ewentualnie uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

 

niepelnosprawni@powiat.sochaczew ,pl

 

 
 zalacznik_do_uchwaly-wspol._z_organizacjami12092012.pdf

  winiki_konsultacji_2012.odt

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Misiak Kamil
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-03 08:22:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Admin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-17 15:45:43
  • Liczba odsłon: 2656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441572]

przewiń do góry